Wat zijn oorsprongsdocumenten?

Wat zijn oorsprongsdocumenten?

Omdat de internationale handel blijft groeien, wordt de behoefte aan nauwkeurige en gestandaardiseerde documentatie steeds belangrijker. Één zo’n document dat een cruciale rol speelt in de internationale handel is het document van oorsprong.

Een oorsprongsdocument is een wettelijke verklaring die het land van oorsprong van de geëxporteerde goederen specificeert. Het document beschrijft de oorsprong van het product, inclusief de fabricage, productie en assemblage, en dient als een noodzakelijk bewijs van oorsprong dat douanebeambten tevreden stelt. Zonder dit document kunnen bedrijven te maken krijgen met vertragingen, boetes of zelfs de inbeslagname van hun goederen.

Soorten documenten van oorsprong

 1. Certificaat van Oorsprong (CVO)
  Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een specifiek type oorsprongsdocument dat wordt gebruikt in de internationale handel om de herkomst van goederen aan te tonen. Het belangrijkste doel van een CVO is om te verifiëren uit welk land de geëxporteerde goederen afkomstig zijn. Het document wordt vaak gebruikt bij het handelen tussen landen die handelsverdragen hebben afgesloten of deel uitmaken van douane-unies.
 2. EUR.1- en EUR-MED-certificaat, factuurverklaring
  EUR.1– en EUR-MED-certificaten en factuurverklaringen zijn allemaal documenten die worden gebruikt in de context van preferentiële oorsprongsregels, vooral bij handel tussen landen die deelnemen aan handelsverdragen. Deze documenten zijn bedoeld om te bewijzen dat de goederen die worden geëxporteerd een preferentiële oorsprong hebben, wat betekent dat ze in aanmerking komen voor lagere invoerrechten of andere handelsvoordelen bij invoer in het invoerende land.
 3. Legalisatie handtekening
  Legalisatie is een proces dat wordt gebruikt om rechtszekerheid te waarborgen. Soms vraagt jouw klant om een bevestiging van de ondertekenaar van een factuur of contract. Het kan voorkomen dat een overheidsorganisatie in het land van jouw klant dit vereist.
 4. ATA-carnet
  Een ATA-carnet, ook wel bekend als een “tijdelijke invoerverklaring” in sommige landen, is een internationaal douanedocument dat wordt gebruikt om tijdelijke invoer van goederen in verschillende landen mogelijk te maken zonder dat er invoerrechten of andere belastingen verschuldigd zijn. Het doel van een ATA-carnet is om de administratieve rompslomp te verminderen en het gemakkelijker te maken voor reizigers of bedrijven om goederen tijdelijk mee te nemen naar het buitenland voor bepaalde doeleinden, zoals tentoonstellingen, handelsbeurzen, professionele apparatuur, enz.

 Zoekt u ondersteuning om een juiste beslissing te maken of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op. Een van onze specialisten zal u graag verder helpen.

Veelgestelde vragen over oorsprongsdocumenten

  Hoe verschilt een oorsprongsdocument van andere douanedocumenten?

  In tegenstelling tot andere douanedocumenten, zoals facturen of vrachtbrieven, richt een oorsprongsdocument zich uitsluitend op het land van oorsprong van de goederen en de bijbehorende regels.

  Wat is het verschil tussen niet-preferentiële en preferentiële oorsprongsdocumenten?

  Niet-preferentiële oorsprongsdocumenten worden gebruikt om de oorsprong van goederen aan te tonen voor niet-voorkeursdoeleinden, zoals voor statistieken of overheidsvoorschriften. Deze documenten zijn nodig om aan te tonen uit welk land de goederen afkomstig zijn.

  Preferentiële oorsprongsdocumenten worden daarentegen gebruikt in het kader van handelsverdragen en douane-unies om te profiteren van preferentiële tarieven of andere handelsvoordelen.

  Zijn oorsprongsdocumenten vereist voor alle soorten goederen?

  Nee, niet voor alle soorten goederen zijn oorsprongsdocumenten vereist. De vereisten voor oorsprongsdocumenten kunnen variëren afhankelijk van het type product, de waarde ervan en de bestemming.

  Kan ik een oorsprongsdocument wijzigen als er een fout is gemaakt?

  Het is belangrijk om zeer voorzichtig te zijn met oorsprongsdocumenten en fouten te vermijden. Als er een fout wordt ontdekt, kan deze mogelijk worden gecorrigeerd voordat het document wordt ingediend bij de douane of de relevante autoriteiten. De procedures voor het wijzigen van een oorsprongsdocument kunnen echter variëren afhankelijk van het land en de specifieke handelsregels.

  Hoe kan ik controleren of een ontvangen oorsprongsdocument authentiek is?

  Bij DAP is de verkoper verantwoordelijk voor het inklaren van de goederen voor export. De koper is echter verantwoordelijk voor het inklaren van de goederen bij aankomst op de plaats van bestemming, evenals eventuele importformaliteiten en -kosten.

  Andere kennisbank artikelen.