Wat is Detention?

Wat is Detention?

Detention is een term die vaak wordt gebruikt in de logistieke en scheepvaart en heeft betrekking op de vergoeding die wordt gevraagd wanneer een verlader of ontvanger van vracht uitrusting, zoals zeecontainers, langer gebruikt dan oorspronkelijk overeengekomen. In dit artikel zullen we de betekenis en de belangrijke aspecten van detention nader onderzoeken.

Hoe werkt Detention?

1. Definitie en oorzaken van Detention

Detention doet zich voor wanneer de verlader of ontvanger van vracht de afgesproken periode, ook wel “free time” genoemd, voor het gebruik van uitrusting, zoals containers, overschrijdt. Dit kan gebeuren als de container niet op tijd wordt geretourneerd aan de rederij of wanneer deze later beschikbaar wordt gesteld dan afgesproken.

2. Kosten en gevolgen van Detention

De kosten van detention kunnen aanzienlijk zijn en worden meestal berekend op basis van een dagtarief dat wordt bepaald door de rederij of het equipment verhuurbedrijf. Het niet tijdig retourneren van de uitrusting kan leiden tot extra kosten en verstoringen in de logistieke keten. Bovendien kan het de beschikbaarheid van uitrusting voor andere klanten beïnvloeden.

3. Beheersen en voorkomen van Detention

Om detention te beheersen en te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke afspraken en instructies vast te leggen in het transportcontract. Het is essentieel om de tijdlijnen goed te beheren en te zorgen voor een tijdige retournering van de uitrusting aan de rederij of het verhuurbedrijf. Communicatie en samenwerking met alle betrokken partijen, zoals rederijen, verladers en logistieke dienstverleners, zijn van groot belang om verstoringen en extra kosten te minimaliseren.

 Zoekt u ondersteuning om een juiste beslissing te maken of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op. Een van onze specialisten zal u graag verder helpen.

Belangrijkste oorzaken van demurrage en detention

De kosten voor demurrage en detention kunnen ontstaan als gevolg van verschillende oorzaken. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn:

 1. Vertraging veroorzaakt door onjuiste documenten
  Deze vertraging kan optreden wanneer de vereiste documentatie niet correct of volledig is ingevuld, wat resulteert in extra tijd die nodig is voor correctie of verificatie.
 2. Vertraging door late ontvangst van documenten
  Als de benodigde documenten niet tijdig worden ontvangen, kan dit leiden tot vertragingen bij het vrijgeven van vracht en het retourneren van uitrusting, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt.
 3. Vertraging door verlies van documenten
  Het verlies van belangrijke documenten kan tot aanzienlijke vertragingen leiden, omdat het tijd en moeite kost om de verloren documenten te vervangen en de benodigde procedures opnieuw uit te voeren.
 4. Vertraging door douaneafhandeling of vrachtinspectie
  In sommige gevallen kan vertraging optreden als gevolg van uitgebreide douaneafhandeling of het uitvoeren van inspecties op de vracht, wat extra tijd in beslag neemt voordat de vracht vrijgegeven kan worden.
 5. Vertraging bij het vrijgeven van transport op de bestemming
  Het kan voorkomen dat er vertraging optreedt bij het vrijgeven van het transport op de bestemming, zoals terminals of magazijnen, waardoor extra tijd nodig is voordat de uitrusting kan worden geretourneerd.
 6. Vertraging door onbereikbaarheid van de ontvanger
  Als de ontvanger van de vracht niet bereikbaar is of geen actie onderneemt om de uitrusting tijdig te retourneren, kan dit vertraging en verhoogde kosten veroorzaken.

Veelgestelde vragen over Detention:

  Wie bepaalt de kosten voor Detention?

  De kosten voor detention worden meestal bepaald door de rederij of het verhuurbedrijf van de uitrusting. Zij hanteren een dagtarief dat wordt toegepast op basis van de duur van de overschrijding van de “free time” periode. Het dagtarief kan variëren afhankelijk van de specifieke rederij of het verhuurbedrijf en de regionale marktomstandigheden.

  Hoe kan ik detention-kosten beheersen en voorkomen?

  Om detention-kosten te beheersen en te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken in het transportcontract met betrekking tot de “free time” periode en verantwoordelijkheden. Zorg voor goede communicatie en samenwerking met alle betrokken partijen om vertragingen te minimaliseren.

  Andere kennisbank artikelen.