Wat is demurrage?

Wat is demurrage?

Demurrage is een term die vaak wordt gebruikt in de scheepvaartindustrie en heeft betrekking op kosten die in rekening worden gebracht wanneer een verlader of ontvanger van vracht het schip langer gebruikt dan in eerste instantie was overeengekomen. Het is belangrijk om demurrage goed te begrijpen, aangezien het kan leiden tot financiële gevolgen en vertragingen in de logistieke keten.

Hoe werkt demurrage?

1. Definitie en oorzaken van demurrage

Demurrage wordt meestal opgelegd wanneer de verlader of ontvanger de afgesproken tijdslimiet voor het laden of lossen van vracht op het schip overschrijdt. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals vertragingen bij het transport, problemen met documentatie of onvermogen om de vracht tijdig te lossen.

2. Kosten en gevolgen van demurrage

De kosten van demurrage kunnen aanzienlijk zijn en worden meestal berekend op basis van een dagtarief dat wordt bepaald door de rederij. Deze kosten kunnen snel oplopen als de vertraging aanhoudt. Bovendien kunnen vertragingen in de logistieke keten leiden tot extra kosten, zoals opslagkosten of het missen van aansluitende transportmogelijkheden.

3. Beheersen en voorkomen van demurrage

Om demurrage te beheersen en te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke afspraken en instructies vast te leggen in de transportcontracten. Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is essentieel om de vrachtstroom soepel te laten verlopen. Daarnaast is het belangrijk om de logistieke processen en documentatie zorgvuldig te beheren om vertragingen en fouten te minimaliseren. Het bijhouden van een tijdige en nauwkeurige documentatie kan helpen bij het identificeren van potentiële knelpunten en het nemen van corrigerende maatregelen voordat demurrage-kosten ontstaan.

 Zoekt u ondersteuning om een juiste beslissing te maken of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op. Een van onze specialisten zal u graag verder helpen.

Het verschil tussen demurrage en detention

De termen demurrage en detention worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben verschillende betekenissen en toepassingen. Detention verwijst naar vergoedingen die worden opgelegd voor het langer gebruik van uitrusting, zoals zeecontainers, dan oorspronkelijk overeengekomen. Dit kan zich voordoen wanneer de container later beschikbaar wordt gesteld dan de afgesproken “free time” periode. De duur van de free time is onderhandelbaar en is doorgaans langer voor detention in vergelijking met demurrage. Dit komt omdat terminalruimte beperkt en kostbaar is, waardoor rederijen er baat bij hebben dat containers zo snel mogelijk van de terminal worden verwijderd. Daarom zijn demurrage-kosten over het algemeen hoger dan detention-kosten.

De rederij bepaalt zelf de kosten voor demurrage en detention. Degene die de zeevracht boekt, wordt contractueel aansprakelijk gesteld jegens de rederij voor demurrage en detention.

Veelgestelde vragen over demurrage:

    Wie is verantwoordelijk voor het betalen van demurrage-kosten?

    In de meeste gevallen is de verlader of ontvanger van de vracht verantwoordelijk voor het betalen van demurrage-kosten. Dit is meestal overeengekomen tussen de partijen in het transportcontract.

    Hoe worden demurrage-kosten berekend?

    Demurrage-kosten worden meestal berekend op basis van een dagtarief dat wordt bepaald door de rederij.

    Andere kennisbank artikelen.